Українські міста в Інтернеті
www.cityukraine.info
2012-07-10 13:49 | Хмільник
Резолюція Міжнародного форуму громадських ініціатив

РЕЗОЛЮЦІЯМІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ
м.Вінниця

Учасники міжнародного форуму громадських ініціатив, заслухавши та обговоривши перспективи розбудови громадянського суспільства, впровадження інноваційних підходів до планування розвитку територіальних громад та наближення їх до європейських стандартів, налагодження діалогу між громадським сектором, владою і бізнесом та обۥєднання їх зусиль в залученні соціальних інвестицій, відзначають наступне.

Проголошений Президентом України Януковичем В.Ф. курс на реформи та системну модернізацію країни, забезпечення високого рівня та якості життя українського суспільства вимагає активної громадської позиції населення України, посилення співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства.

Проте, система регіонального та місцевого врядування в Україні не відповідає сучасним вимогам суспільного розвитку та потребує реформування, зокрема через зростання соціальної активності кожного жителя, залучення населення до самоврядного процесу, підвищення організаційної, фінансової та кадрової спроможності інститутів громадянського суспільства.
В українському суспільстві ще не стали домінуючими чинниками формування політики партнерських стосунків між владою і громадськістю щодо розвитку територіальних громад, залучення соціально відповідального бізнесу до створення сучасної соціальної інфраструктури та підвищення життєвого рівня населення.
Учасники міжнародного форуму громадських ініціатив вбачають перспективу розвитку територіальних громад, регіонів та країни в цілому у якнайширшому залученні громадськості до участі у регіональному та місцевому врядуванні, що можливо за таких умов:
- забезпечення реалізації невід’ємного права членів територіальних громад на участь в управлінні державними справами та місцевому самоврядуванні; створення умов для широкого представництва інтересів громадян в органах влади;
- проведення регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави, визначення пріоритетних проблем та перспективних напрямів розвитку територіальних громад; забезпечення прозорості і відкритості прийнятих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування рішень, що стосуються жителів громади;

- обۥєднання зусиль та ресурсів влади, громадського сектору та бізнесу у реалізації соціальних програм і проектів, необхідних для вирішення проблем територіальних громад; запровадження моніторингу, оцінки та контролю виконання таких програм з боку громадських організацій;
- сприяння соціальному інвестуванню, благодійництву та волонтерському руху; формування та розвиток соціально відповідального бізнесу;

- створення нових форм залучення й використання ресурсів територіальних громад заради їх стабільного розвитку (фонди розвитку громад, соціальні угоди, ради соціального партнерства, центри громадської активності, ініціативні групи, ін.);
- підтримання громадської активності щодо залучення коштів вітчизняних та міжнародних конкурсів, грантів для реалізації перспективних проектів розвитку територіальних громад;

- впровадження досвіду успішних міжнародних моделей інноваційних соціальних проектів, спрямованих на вирішення проблем територіальних громад;
- посилення просвітницької роботи серед жителів населених пунктів з метою активізації соціального потенціалу територіальних громад як первинних суб’єктів місцевого самоврядування.
Усвідомлюючи, що для належного рівня партнерської взаємодії громадськості, органів влади, територіальних громад та соціально відповідального бізнесу необхідна відповідна законодавча база, учасники форуму звертаються до Президента України Януковича В.Ф., Голови Верховної Ради України Литвина В.М., Прем’єр-міністра України Азарова М.Я. з такими пропозиціями:
- затвердити Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
- прийняти закони, що врегулюють порядок проведення місцевого референдуму, громадських слухань, місцевих ініціатив, діяльності органів самоорганізації населення та здійснення благодійництва;
- з метою створення сприятливого законодавчого та регулятивного середовища внести зміни до нормативно-правових актів, які регламентують участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, проведенні консультацій з громадськістю, здійсненні громадської експертизи діяльності місцевих органів влади, проектів їх нормативно-правових актів.
Переконані, що реалізація вищенаведених пропозицій сприятиме розвитку громадських ініціатив, створенню партнерської моделі відносин між громадою, владою та бізнесом і стане запорукою розвитку громадянського суспільства та демократичної української держави.
_______________________


 

© Інститут Трансформації Суспільства 2007-2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.Наша адреса: Україна, 01034, м. Київ-34, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua