Українські міста в Інтернеті
www.cityukraine.info
2011-02-07 14:46 | Прилуцький район
Як громадянам декларувати інвестиційні прибутки

Декларування доходів громадян у 2011 році пов’язано з виконанням платниками податку вимог Закону України від 22.05.2003 року № 889 - ІV „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі - Закон), згідно з положеннями якого платники податку у відповідних випадках зобов’язані подати річну податкову декларацію. 

Відповідно до пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону не підлягає оподаткуванню сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв), майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства. 

Оподаткування інвестиційних прибутків, одержаних фізичними особами від продажу інвестиційних активів провадиться згідно із п. 9.6 ст. 9 Закону.
Відповідно до пп. 9.6.2 п. 9.6 ст. 9 Закону інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що розраховується виходячи з суми витрат, понесених у зв’язку з придбанням такого активу. Тобто до витрат при визначенні інвестиційного прибутку можуть бути включені виключно витрати, фактично понесені платником податку на придбання інвестиційного активу.
Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат, з урахуванням наказу Державної податкової адміністрації України від 16.10.03р. № 490 „Про затвердження форми обліку доходів і витрат платника податку з доходів фізичних осіб та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу”. 

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за нульовою вартістю.
Позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками звітного року включається до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку, що підлягає декларуванню за наслідками звітного податкового року у встановленому законом порядку.
Згідно із пп. 9.6.8 п. 9.6 ст. 9 Закону не підлягає оподаткуванню та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу, дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму місячного мінімального прожиткового рівня, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (в 2010 році – 1220 грн.) та дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному пп. 4.3.18 п. 4.3 ст. 4 Закону. 

Відповідно до Закону № 889 – ІV громадяни, які одержували доходи від продажу інвестиційних активів, зобов’язані в період декларування з 1 січня до 1 травня року, наступного за роком, в якому отримано дохід, подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про доходи та сплатити податок з доходів фізичних осіб з суми одержаного інвестиційного прибутку за ставкою 15%. Громадяни, які отримували доходи від продажу інвестиційних активів, які не оподатковуються, не звільняються від обов’язку подання декларації.


Прилуцька ОДПІ

© Інститут Трансформації Суспільства 2007-2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.Наша адреса: Україна, 01034, м. Київ-34, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua