Українські міста в Інтернеті
www.cityukraine.info
2012-11-07 18:06 | Новоград-Волинський
Управління статистики в місті Новоград-Волинському інформує:

 
ЕКОНОМІЧНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ МІСТА НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО ЗА 9 МІСЯЦІВ 2012 РОКУ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-вересень 2012 року промисловими підприємствами міста реалізовано споживачам продукції на 371,7 млн. грн., або 3,4 відсотки обласного рівня, м. Бердичів – 722,9 млн. грн. ( 6,6%), м. Коростень – 1151,1 млн. грн. (10,5%), м. Малин – 602,5 млн. грн. ( 5,5%) .
 
Відносно відповідного періоду 2011 року реалізація промислової продукції в 2012 році збільшилась на 16,0% (відношення розраховано, виходячи із обсягів реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств у звітному та попередньому роках), або 51,2 млн. грн.
 
По місту Новоград-Волинському найбільшу частку в обсязі реалізованої продукції займають поставки продукції підприємств машинобудування – 61,7 % до загального обсягу (229,5 млн. грн.).
 
Підприємствами харчової   промисловості реалізовано продукції на 44,9 млн. грн. , що становить 12,1% до загального обсягу, частка реалізованої продукції хімічної промисловості становить 8,6% до загального обсягу (31,9 млн. грн.) . Продукції легкої промисловості реалізовано на 20,8 млн. грн. , що становить 5,6 % до загального обсягу, продукції оброблення деревини та виробництво виробів з деревини (крім меблів) продано на 10,7 млн. грн. (2,9%).

Збільшили обсяги реалізації ТОВ «Техна», ПРАТ ВКФ «Леся», ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», меблева фабрика «Мірт», ТОВ «Новофарм-Біосинтез», зменшили обсяги ВАТ Новоград-Волинський м’ясокомбінат, ТОВ «Новотекс», МПП «Райдуга», ПАТ «Біоветфарм», ПАТ «Новоград-Волинський завод сільгоспмашин».
 
У структурі обсягу реалізації переробної промисловості вагому частку займали інвестиційна продукція – 65,3% та товари широкого використання – 24,7%. На сировинну продукцію припало 6,3%, товари тривалого використання – 3,7%.
 
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу по місту становив 6626,6 грн .
 
ЗАПАСИ ПАЛЬНОГО
 На складах підприємств, установ та організацій, які використовують паливо та нафтопродукти на виробничі та комунально-побутові потреби, реалізують їх населенню та працівникам підприємств, а також в постачальницьких та збутових організаціях міста станом на 1 жовтня 2012р. за оперативними даними в залишках знаходилось: кам’яного вугілля – 434,7 т, автомобільного бензину – 2,9 т, дизельного пального – 6,4 т, мазуту топкового – 10,0 т. Залишки кам’яного вугілля в порівнянні з попереднім місяцем збільшились на 2,5%, бензину автомобільного на 7,4%, дизельного пального на 39,0%.
 
Порівняно з попереднім місяцем у вересні   зменшилось використання бензину автомобільного на 6,7% , природного газу на 2,1%, дизельного пального на 4,0%.   

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Будівельними та ремонтно-будівельними організаціями міста за січень-вересень 2012 року виконано підрядних робіт на 5999,0 тис. грн., що на 25,1% менше, ніж за відповідний період минулого року в перерахунку на індекс вартості будівельно-монтажних робіт та становить 1,5 % загального обсягу по області.
 
ТРАНСПОРТ
За оперативними даними автотранспортом, який виконує перевезення на комерційній основі за січень-вересень 2012 року доставлено споживачам 10,2 тис.т вантажів, що на 24,0% більше, ніж за 9 місяців 2011 року. Вантажооборот за цей період зріс в 4 рази порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 1006,3 тис.ткм.
 
Пасажирським транспортом з початку року   перевезено пасажирів 5273,7 тис. осіб, що на 3,5% більше, ніж за січень-вересень 2011року, виконано пасажирську роботу в обсязі 68742,3 тис.пас.км - на 11,8% менше   аналогічного періоду минулого року.

НАДАННЯ ПОСЛУГ
В нинішньому році наданням послуг займалося 68 спеціалізованих підприємств,основним видом діяльності є надання послуг як населенню, так і підприємствам та організаціям. 
 
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) за 9 місяців поточного року склав 25,7 млн. грн., що на 37,6% більше відповідного періоду минулого року. Одним підприємством сфери нефінансових послуг міста в середньому реалізовано послуг на 384,3 тис.грн .
 
Найбільшу питому вагу в реалізації послуг різним споживачам за видами економічної діяльності займають послуги транспорту – 20,9% загального обсягу наданих послуг, операції з нерухомим майном (здавання в оренду(суборенду) власного нерухомого майна) становлять 18,7% загального обсягу послуг, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії складає 14,5% всіх послуг.
 
Населенням оплачено 11,9 млн. грн., що складає 46,4% загального обсягу послуг міста, у минулому році було реалізовано послуг населенню на суму 9,7 млн. грн., або це становило 51,8% від обсягу реалізованих послуг.  

У розрахунку на 1 особу обсяг реалізованих послуг у січні–вересні 2012р. становить 458 грн., абсолютний приріст до відповідного періоду попереднього року становить 125 грн.   

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО–КОМУНАЛЬНИХ   ПОСЛУГ
У січні-вересні 2012 року населенням міста Новограда-Волинського сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 30,1 млн. грн., рівень оплати становить 106,1% (нарахованих сум у поточному році).
 
Заборгованість населення з платежів на кінець місяця склала 2170,1 тис.грн., і залишається майже на рівні минулого місяця.
 
 Найбільше заборгувало населення за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 814,2 тис. грн., що становить 37,5% загальної суми боргу, за централізоване опалення – 632,4 тис. грн., газопостачання – 395,3 тис. грн., за централізоване водопостачання та водовідведення – 328,2 тис. грн., що становить відповідно 29,1%, 18,2% та 15,1% відносно загальної суми заборгованості.
 У вересні 2012 року мали борг терміном 3 місяці та більше : за    утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 14,7% власників особових рахунків, за централізоване водопостачання та водовідведення   - 13,8%, за централізоване опалення – 0,8%, газопостачання – 7,7%.   
 
ПРО НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ
За січень-вересень 2012 року міським відділом субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг було призначено субсидії для 404 сім’ям на суму 33864 грн. У вересні призначені субсидії 9 сім’ям на суму 774 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 86,0 грн.
У звітному місяці отримали субсидії 265 сімей на суму 9016 грн. Всього з початку року отримано субсидій на суму 1402905 грн. Заборгованість бюджетів перед організаціями-надавачами послуг на кінець звітного місяця становила 204398 грн.
 
За звітний період готівкові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначені 115 сім’ям на суму 119019 грн. У вересні призначені субсидії 3 сім’ям на суму 3238 грн. Середній розмір призначеної субсидії за місяць становив 1079,3 грн.
 
У звітному місяці отримали субсидії 9 сімей на суму 8497 грн.
 
Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець звітного місяця становила 24054 грн.
 
РИНОК   ПРАЦІ
В місті Новограді-Волинському станом на 1 жовтня 2012 року за даними державної служби зайнятості кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку, становила 927 осіб, що на 6,7% менше, ніж на 1 вересня 2012 року і на 0,3% більше, ніж на 1 жовтня минулого року.
 
Офіційного статусу безробітних набули 97,2% незайнятих трудовою діяльністю (901 особа). Серед безробітних більше половини (67,8%) становили жінки та 49,8% - молодь у віці до 35 років.
 
 Рівень зареєстрованого безробіття протягом місяця не знизився на 0,2 в.п і становив на 1.10.2012 року 2,5%. Впродовж вересня місяця потреба підприємств, установ та організацій міста в робочій силі зменшилась на 1,6% і на 1 жовтня 2012 року становила 187 осіб. Порівняно з відповідним   періодом минулого року цей показник знизився на 1,1%. Навантаження на одне вільне робоче місце не змінилось і становило 5 осіб.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 вересня 2012 року чисельність наявного населення міста Новограда-Волинського за оцінкою становила 56267 осіб. З початку року чисельність зросла на 201 особу. При цьому спостерігався природний приріст – 15 осіб та міграційний приріст – 186. За той же період минулого року загальний приріст населення становив 111 осіб: 33 особи – природне скорочення та 144 – міграційний приріст. Середня чисельність наявного населення за січень–серпень 2012 року становила 56166 осіб.
За дев’ять місяців поточного року народилося в місті 452 немовляти, це на 29 діток більше, ніж за відповідний період минулого року.
 
Кількість померлих порівняно з січнем-вереснем минулого року зменшилась на 19 і становила 437 осіб.
За звітний період не зареєстровано випадків смертності немовлят до 1 року, в минулому році було 2 випадки.
 
Міграційний рух за січень-вересень 2012 року характеризується такими даними – кількість прибулих до міста становить 732 особи, що на 43 особи більше, ніж в минулому році, виїхали з нашого міста 546 осіб, що на 1 особу більше, ніж за відповідний період минулого року і міграційний приріст становить 186 осіб.
 
Серед прибулих в місто Новоград-Волинський 49,2% (360 осіб) – становили мешканці Житомирської області, 44,9% (329 осіб) – жителі інших областей України, 5,9% (43 особи) – прибули з країн СНД та далекого зарубіжжя.
 
Серед вибулих 49,6% (271 особа)  виїхали в інші населені пункти Житомирської області, 48,9% (267 осіб)  виїхали до інших регіонів країни, 1,5% (8 осіб) – виїхали до країн СНД та країн далекого зарубіжжя. 
 
ПОКАЗНИКИ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
 Станом на 1 жовтня 2012 року в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України в місті Новоград-Волинському значилось 914 суб’єктів господарської діяльності, з них – 848 або 92,8% мають статус юридичної особи, 66 або 7,2% – філії без статусу юридичної особи.
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ
 
Станом на
01.04.2012
01.07.2012
01.10.2012
Усього
899
902
914
Із статусом юридичної особи
834
837
848
Без статусу юридичної особи
65
65
66
 
  
 
Кур’ята А.Г.
Начальник управління статистики
в м. Новоград–Волинському                                              
 

© Інститут Трансформації Суспільства 2007-2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.Наша адреса: Україна, 01034, м. Київ-34, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua