Українські міста в Інтернеті
www.cityukraine.info
2007-06-01 16:58 | Прилуки
Про визнання рішення Прилуцької міської ради /23 сесія 3 (23) скликання/
У К Р А Ї Н А

П Р И Л У Ц Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї О Б Л А С Т І
(двадцять четверта сесія п’ятого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я
від “ 29 “ травня 2007 року
м. Прилуки


Про визнання рішення Прилуцької
міської ради /23 сесія 3 (23) скликання/
від 28.12.2001 року «Про заснування
міської газети» таким, що втратило чинність


Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», міська рада в и р і ш и л а :

1. Рішення Прилуцької міської ради (23 сесія 3 /23/ скликання) від 28.12.2001 року «Про заснування міської газети» визнати таким, що втратило чинність.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (Г.В.МИСАН).

Міський голова
Ю.В.БЕРКУТ

© Інститут Трансформації Суспільства 2007-2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.Наша адреса: Україна, 01034, м. Київ-34, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua